3M обединява водещите марки за защита на слуха. Марките E-A-R, Peltor, Quest Technologies и 3M ви осигуряват цялостна програма за защита на слуха, детекцията на шума, защитата за служителите, както и валидирането на техните защитни антифони.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика