През изминалия програмен период редица отлични чисто като идея европейски проекти не успяха да бъдат реализирани като главната причина за това е липсата на европейски пари, с които да се започне осъществяването на идеята стъпка по стъпка.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика