Разстройство от аутистичния спектър (ASD): Това разстройство на развитието влияе на социалното взаимодействие, комуникацията и поведението на децата. Ранната интервенция и подходящи поведенчески терапии могат да подобрят значително качеството на живот на децата с ASD.

Детска епилепсия: Епилепсията при децата се характеризира с повтарящи се епизоди и може да има различни причини. Ефективни лекарства и дори операции могат да помогнат за контролиране на тези епизоди.

Церебрална парализа (ЦП): ЦП е група нарушения, които засягат двигателните умения и мускулния тонус на детето. Физическата и трудовата терапия са от съществено значение, за да помогнат на децата с ЦП да развият пълноценно своите способности.

Разстройство с дефицит на вниманието/хиперактивност (ADHD): Това състояние се характеризира с проблеми във вниманието, хиперактивност и импулсивно поведение. Поведенческ

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика