За нас

Interesni.net е един проект, който дава поле за изява на автори, които искат да се изявят. Нашата платформа дава право да се публикуват авторски материали, снимки или видеа. Имате право да публикувате всичко, което ви интересува или материали, които са ваше авторство.

Същевременно, всеки потребител може да намери интересни статии от множество различни категории и сфери на интерес. Тук е мястото, където можете да намерите информация от редица медии, споделени директно от авторите на тези публикации.

Последни коментари
Статистика