Растежните регулатори са добро и ефективно средство за регулиране развитието на растенията. За тяхното правилно и безопасно приложение трябват определени професионални знания. Спектърът им на действие върху процесите в растенията е много широк. Растежните регулатори откриват пред нас неизчерпаеми въ

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика