За да бъдете максимално запознати с процеса на строителството, то ние ще ви издадем още някой важни стъпки, през които трябва да преминете, с цел достигане на финалната права. Строежите, най-общо казано, се класифицират по категории. В зависимост от това каква категория е строежът, който възнамерявате да осъществите, то държавата налага специални норми, относно това. Архитект-проектант е лицето, което уточнява категорията. В решението, за което сте в очакване да получите, се вписва категорията на строежа.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика