Търсещите работа могат да се свържат с трудовия си посредник от личния си телефон, да изпратят съобщение по електронната поща или чрез своя профил в модула "Личностен профил на търсещо работа лице".

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика