Blitzguard предлага услуга за защитно заземяване за жилищни и леки търговски обекти.
Ние от Блитц Гард сме професионалисти с над 20 годишен опит в проектиране и изграждане на системи за мълниеприемници за защита от мълнии и защита от пренапрежение. Разполагаме с екип от висококвалифицирани специалисти, които имат нужния опит и познания за най-съвременните технологии за защита от мълнии. Това ни дава увереността, че можем да предложим и на Вас най-ефективното решение за Вашата къща, вила, сграда или съоръжение.
Blitzguard offers a residential and light commercial protective earthing service.
We at Blitz Guard are professionals with over 20 years of experience in the design and construction of lightning arrester systems for lightning protection and surge protection. We have a team of highly qualified specialists who have the necessary experience and knowledge of the latest lightning protection technologies. This gives us the confidence that we can offer you the most effective solution for your house, villa, building or facility.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика