В сложната област на логистиката и транспорта размерите на товара варират значително. Докато стандартизираните контейнери и палети са достатъчни за много стоки, някои индустрии се борят с големината и теглото на своя товар, превръщайки транспортирането на извънгабаритни товари не просто в предпочитание, а в абсолютен императив. Тази статия разглежда няколко основни сектора, където превозът на извънгабаритни товари е незаменим.
Енергиен сектор: От вятърни турбини и компоненти за електроцентрали до колосално оборудване за нефтени платформи, енергийната индустрия зависи от транспортирането на извънгабаритни товари. Забележителните размери на лопатките на вятърните турбини, достигащи до 80 метра, и тежкото сондажно оборудване изискват сложно логистично планиране и здрава транспортна инфраструктура.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика