Основни заинтересовани страни в превоза на контейнери:
Доставчици: Тези юридически или физически лица, често включващи производители, износители или базирани в САЩ търговци на дребно, носят тежестта за доставка на стоките.
Спедитори: Функционирайки като посредници, спедиторите напътстват спедиторите през сложността на международното корабоплаване, оркестрират договореностите за доставка, управляват процесите на документиране и предлагат опит в митническото освобождаване.
Превозвачи: Превозвачите, обикновено спедиторски компании, притежаващи и опериращи контейнеровози, служат като канал за контейнери между пристанищата, опериращи както в рамките на вътрешната, така и в международната сфера.
Пристанища и терминали: Пристанищата действат като основни центрове, където контейнерите се товарят на и разтоварват от кораби, като пристанищните терминали наблюдават контейнерите и техния транзит.
Митнически органи: Митническите органи играят критична роля при проверката и освобождаването на контейнери през митниците, както на пристанищата на заминаване, така и на пристанищата на пристигане, като гарантират спазването на разпоредбите за внос.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика