За да осигурите бързи необезпечени заеми без поръчител, съсредоточете се върху подобряването на кредитния си рейтинг. Уверете се, че всички сметки, включително комунални услуги, кредитни карти и студентски заеми, се плащат навреме, за да избегнете отрицателни въздействия върху историята на плащанията ви. Поддържайте нисък процент на използване на кредитната карта, като поддържате използването под 30% от кредитния си лимит, което може да се постигне или чрез плащане на салда, или чрез увеличаване на общия ви кредитен лимит. Ограничете кандидатурите за кредит, тъй като всяка кандидатура води до трудно запитване, което може да понижи резултата ви. Обърнете незабавно внимание към всички неплатени сметки и продължете да извършвате навременни плащания по всички сметки. Бъдете разумни с новите кредитни линии, отваряйте ги само когато е необходимо и се уверете, че можете да управлявате допълнителния кредит отговорно. Редовно преглеждайте кредитния си отчет за всякакви неточности и работете, за да ги коригирате, тъй като грешките могат да повлияят пагубно на резултата ви. Тези стъпки ще ви помогнат да подобрите кредитния си рейтинг, повишавайки допустимостта ви за бързи заеми.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика