Преди да получите достъп до заем от тази категория, трябва да знаете, че заемът по телефона спада към категорията на кредитите, за които не сте длъжни да гарантирате или да предоставяте каквато и да е друга форма на залог или да ви съдейства съдлъжник. Дори ако сумата, която можете да получите чрез такъв заем, не е толкова висока, колкото тази в категорията ипотечни, кредити за недвижими имоти или автомобили, можете да получите сумата, от която се нуждаете. Що се отнася до срока на погасяване, повечето компании искат връщането на парите в срок, който се изчислява в зависимост от сумата.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика