Дарението е вид договор, с който едно лице, наречено „дарител“, прехвърля (отстъпва) веднага и безвъзмездно нещо (в случая имот) на друго лице, наречено „дарен“. Подобно на покупко – продажбата дарението също се извършва в нотариална форма, при съгласието и участието на двете страни. Въпреки това дарението се определя като едностранен договор, защото е безвъзмездно, като задълженията по него са само с морален характер и възникват само за дарителя. Точно поради тази причина този вид уговорка е един от най- удобните и евтини начини за прехвърляне на имущество между роднини, които искат да избегнат материалния характер на сделката и да не утежняват отсрещната страна (дареният). Недвижимото имущество се дарява с нотариална заверка на подписите и с нотариален акт.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика