Функцията и качеството на дадени лабораторни химикали, както и на реактивите, се определя от тяхната спецификация и квалификация. Талкът е широко разпространен. Основният скалообразуващ минерал на скалите, наречен талк е познат още като стеатит, мастна маса, или саксиен камък. Образува се по време на хидротермалната обработка на ултраосновни скали, доломити или в резултат на метаморфизма на богатите на магнезий седиментни скали.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика