Континентът Голяма Адрия е съществувал преди около 140 милиона години и е бил с размерите на Гренландия. Откриването на този голям континент, който е съществувал толкова отдавна, е в резултат на 10 годишни проучвания. Континента е представен пред широката общественост едва през 2019 година. Чрез сумулации на тектонските плочи е станало възможно откриването на континента. Използван е софтуер на име GPlates. В това пручване се установява, че този изчезнал вече континент, започнал да се сблъсква с южната част на континета Европа. В резултат на този сблъсък, Голяма Адрия започнала да потъва под Европа.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика