Всеки език може да се похвали със собствена лексика и идиоматични изрази, които могат да се противопоставят на директното транспониране в другия. Преводачите се сблъскват с огромната задача да открият точни термини и фрази, които вярно капсулират предвидените значения. Това усилие зависи от интимното познаване на двата езика и съответните им идиоматични гоблени.
Културните тънкости оказват значително влияние върху процеса на превод. Представите за учтивост и уместност могат да претърпят различни прояви в различни културни среди. Преводачите поемат мантията на културни посредници, приспособявайки текста така, че да резонира хармонично с чувствителността на целевата аудитория.
Взаимосвързаните истории на турска и българска, породени от географска близост опровергават различни исторически разкази и препратки. Прецизният превод на исторически или географски термини включва трудно начинание, тъй като тези термини могат да включват различни конотации и тълкувания в рамките на всеки езиков контекст.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика