Сумата на задълженията, поети в небанкови компании, се е увеличила през 2019 г., но небанковите заеми на вноски не са много често избрани от клиентите. Въпреки че многобройни регулаторни промени направиха кредитния сектор по-безопасен и по-професионален, все още има много дезинформация за тях. Така че нека проверим митовете за заемите на вноски!

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика