Кинезитерапията е древен метод за лечение и възстановяване след претърпяни травми, инциденти или увреждания на опорно-двидателния апарат. Кинезитерапията се развива и усъвършенства постоянно с времето, като методите се променят, но в основата си остават добре познатите упражнения за раздвижване и т. нар ЛФК (лечебна физкултура). Като цяло не е много добре позната като лечебен метод у нас, може би защото не се поемат процедурите от Здравната каса изцяло и съответно за много хора, които имат необходимост от прилагането и са доста скъпи. От друга страна може би има голямо недоверие, или пък пациентите предпочитат да разчитат само на лекарства.
Кинезитерапията, прилагана правилно и от квалифициран специалист има доказани ползи при контузии и травми, както и при заболявания на опорно-двигателния апарат. Ето затова при проблем трябва да попитаме лекуващия ни лекар за направление за кинезитерапевт

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика