Менторство и подкрепа - Доверена подкрепа със знания, опит и ресурси, фокусирани върху потенциала и дългосрочните цели.
Какво включва? Валидиране на бизнес идеи, формулиране на визия, цели, ценности и начин на работа.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика