Лидерите, които се обърнат към този единствен въпрос за своя екип, ще спечелят пълното им внимание, усилия
Прочетете повече

Истината е, че в миналото хората са изпитвали не са говорили за секс козметиката и аксесоарите, които са били
Прочетете повече

Съвсем нормално е след пътно-транспорто произшествие човек да чувства някакво объркване или да се чувства
Прочетете повече

По правило, когато в хода на еволюцията бъде изгубен крайник, той не се възстановява. Съществуват някои примери
Прочетете повече

Теоретичният физик и математик и най-вече нестандартен мислител Роджър Пенроуз от Оксфорд представи карта
Прочетете повече

Тримата лауреати споделят тазгодишната Нобелова награда за физика за своите открития за едно от най-екзотичните
Прочетете повече

Последни коментари
Статистика